ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Ναυπηγικές Εργασίες - Ναυπηγεία - Πέραμα - Αττικής

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ναυπηγικές Εργασίες - Ναυπηγεία